udruzenje zivih kipova

pise Eldin Eminovic

24.10.2013.

Terorista

Olakšanje se širilo mojim tijelom, i više nije bilo stanje moje svijesti, nego tjelesno stanje u kome vlada drevni mir koji nije bio ni sličan onom miru kada sam odlučio da uzmem ljudske živote. Tada sam odbacivao od sebe sve šta je moglo da ga naruši. A ovaj mir nisam morao braniti. Živio je neometano duboko u meni.