udruzenje zivih kipova

pise Eldin Eminovic

25.10.2013.

Terorista

Ušao sam u kuhinju. Fatima je sjedila na svojoj neudobnoj stolici sa vunenim prekrivačem za svojim stolom prekrivenim neuglednim stolnjakom i ljuštila je krompir. Čitav jedan svijet je živio u toj uskoj prostoriji. Njegov početak nije bio tu, niti je tu bio njegov kraj. Možda se završavao na nekoj njivi gdje je uzgojen taj krompir, a možda je počeo tek tamo, a završio se na tavanu kuće od majstora koji je promijenio gumice na česmi kada sam se uselio zimus u stan. I taj ružni stolnjak je okupio sigurno oko sebe bezbroj ljudskih sudbina. Samo dragi Alah je znao sve. Ja sam griješio. Nijedan znak nisam pravilno protumačio svom srcu. Hvala Alahu da sam spoznao to na vrijeme, dok nisam nanio nepopravljivu štetu ni sebi, ni drugima.