udruzenje zivih kipova

pise Eldin Eminovic

28.10.2013.

Terorista

- Ovaj svijet je pun zamki. Alah je milostiv zbog toga. I ti moraš pustiti da se nastani u tvom srce milost. Vajda to možeš razumjeti. - Gubio sam sa tobom moje dragocjeno vrijeme. Veza se prekinula. Ponovo sam okrenuo telefon. Morao sam još nešto obaviti šta nije moglo da čeka. - Mater, pronaći ćemo njihove kosti i sahraniti ih kako dolikuje ljudima. – rekao sam odmah. Ona je zaplakala. - Samo da to doživim sine da se preselim u miru na onaj svijet. Umirio me je njen glas. Ponovo sam bio dijete, i trčao po poljani, a vjetar je raznosio maslačak.